Lyreco
 
CONTACT

Resultaten in 2016
100% klimaatneutraal transport
 
-25,2% CO2-uitstoot t.o.v. 2010
 
31% van de verkochte producten is groen
 
10.000 m² zonnepanelen,
goed voor een jaarlijkse besparing van 158 ton CO2

 
98,30% van het afval wordt gerecycled
 
100% leveranciersaudits in risicolanden
 
78% van de werknemers is tevreden
over groei- en ontwikkelingsmogelijkheden

 

 
 
 

Our Green Products Assessment

ONZE MILIEU AANPAK


De verkoop van groene producten maakt een belangrijk deel uit van onze duurzaamheidsstrategie. Wij willen onze klanten duurzame producten en alternatieven aanbieden.


Om te bepalen wat nu precies een groen product is, ontwikkelden wij de ‘Green Products Assessment’ methodologie. Deze methodologie is gebaseerd op de internationale standaard ISO 14020 en werd goedgekeurd door SGS. Ze is ook in lijn met de code over advertentiepraktijken uitgegeven in 2011 door de Internationale Kamer van Koophandel – IKK (om green washing te vermijden).Een product kan door ons als groen worden beschouwd op basis van:
 • Gecertificeerde claims
 • Zelfverklaarde milieuclaims

12 zelfverklaarde milieuclaims :
Composteerbaar, Afbreekbaar, Gemaakt voor ontmanteling, Product met langere levensduur enz

Gecertificeerde claims zoals:

Gecertificeerde claims
Indien de leverancier van het product ons kan aantonen dat het product gecertificeerd is door een internationaal erkend milieucertificaat zoals EU Ecolabel, Der Blaue Engel, FSC enz, aanvaarden wij dit product als zijnde een duurzaam, groen product.
 
Zelfverklaarde milieuclaims
Indien de leverancier van het product ons kan bewijzen dat dit product composteerbaar is, afbreekbaar is, gemaakt is voor ontmanteling, een product is met langere levensduur enz, wordt dit product door ons als een duurzaam, groen product beschouwd. Deze claims worden per product nauwkeurig bekeken en onderzocht door onze Product Managers.

 

Deze producten worden met een "Groene Boom" geïdentificeerd:


 
 Indien het product door ons als een groen product wordt beschouwd, duiden wij dit product in onze catalogus en op onze webshop aan met het icoon van het groene boompje. Op de webshop kan de klant bij een groen product ook het bijhorende ‘Green Tree Certificate’ vinden met daarop een verklaring waarom dit product milieuvriendelijk is.


In de papieren catalogus:

 • Elke referentie wordt geïdentificeerd met een "Groene Boom" pictogram
 • Korte voorstelling "Groene Boom richtlijnen" per hoofdstuk op de hoofdpagina van elk hoofdstuk. 

 

Op de Webshop:


 • Producten worden geïdentificeerd met het zelfde "Groene Boom" pictogram 
 • Link op de Documentatiepagina naar het " Green Tree Certificate" met een verklaring waarom het product milieuvriendelijk is.

Methodologie goedgekeurd door SGS:LYRECO QSS TEAMS (Quality, Security & Sustainability)
 • Gedetailleerde controle van de gecertificeerde claims (bv. toepassingsgebied, geldigheidsduur)
 • Uitwisseling met leveranciers om potentiële geschillen te behandelen
LEVERANCIERS
Invullen van “Green Assessment file“:
 • Gecertificeerde claims
 • Zelfverklaarde claims
 • Bijkomende criteria
 • Bewijzen
LYRECO MARKETING TEAMS
Gedetailleerde controle van de zelfverklaarde claims volgens de kwalificaties beschreven in ISO 14021.
*De « Lyreco Green Products Assessment » werd beoordeeld door SGS CTS Sustainability Services en blijkt algemeen conform te zijn met de beginselen van de ISO14020 standaard en van het ICC Framework voor milieu claims

Vergroen uw winkelwagen

ONZE MILIEU AANPAK


 

Om u toe te laten hun aankoopbeleid te verduurzamen op een eenvoudige manier, hebben wij op onze webshop de optie geïntegreerd om uw winkelwagen te vergroenen.

Als u na de selectie van uw aankopen uw lijstje bekijkt in de winkelwagen, zal u de knop ‘Vergroen uw winkelwagen’ zien. Als u hierop klikt, krijgt u voor de items die u heeft geselecteerd, een groen alternatief aangeboden waar beschikbaar. U kiest dan zelf of u voor het groene alternatief gaat of u bij uw oorspronkelijke keuze blijft.

 

Aangepaste verpakking voor kleine bestellingen

ONZE MILIEU AANPAKOns distributiecentrum is uitgerust met zeer geavanceerde technologie. Voor de meeste van onze bestellingen werken wij met 4 soorten dozen, die op maat worden gesneden om zo weinig mogelijk karton te gebruiken.


Om echter ook onze klein volumebestellingen op een duurzame manier te verwerken, werd er besloten een nieuw systeem in te zetten van A5- en A4-enveloppen. Zo kunnen ook kleine bestellingen in gepaste verpakkingen worden verzonden. Daarnaast maken wij onze klanten ook bewust van de relatief hoge CO2-impact van kleine bestellingen. Een mogelijke oplossing daarin is om kleine bestellingen te groeperen; voor dringende kleine bestellingen is er nu de recycleerbare enveloppe.

Minder verpakking

ONZE MILIEU AANPAKLyreco springt zeer duurzaam om met zijn verpakkingen.Allereerst proberen we gewoon geen extra verpakking te gebruiken. Producten die door onze leveranciers worden geleverd in een verpakking, zoals papier, toners, omslagen enz., worden gewoon zo aan onze klanten bezorgd. Dankzij deze regel gebeuren meer dan 50% van onze leveringen zonder extra verpakking.


Als er toch echt een extra verpakking nodig is, bestaat die uit 100% gerecycleerd materiaal en wordt die op maat gesneden. Zo beperken we onze verpakking tot een minimum.
 
Om zelf ook minder verpakkingsafval te hebben, vroegen we aan onze leveranciers om stretchfolie op kartonnen paletten te vermijden waar mogelijk. Hierdoor wordt er minder plasticfolie gebruikt en dragen we bij aan onze milieuaanpak. Bovendien is er geen tijd meer nodig voor het afwikkelen en creëren we een veiligere werkomgeving.Karton op maat gesneden

ONZE MILIEU AANPAKWanneer een verpakking nodig is, selecteert het systeem automatisch de kleinst mogelijk doos om alle producten te verpakken. Beperking van afval is een milieuaspect dat als een prioriteit opgenomen werd in Lyreco's milieuprogramma.  


 
Lyreco reduceert haar verpakkingen waar mogelijk en maakt gebruik van minder milieubelastend materiaal. Zo zijn de dozen geschikt voor hergebruik en worden de dozen vervaardigd uit 100% gerecycleerd papier.

Om de afvalstroom bij onze klanten te beperken, wordt in het distributiecentrum gewerkt met geavanceerde apparatuur, die aan het begin van de keten bepaalt in welk van de vier formaten van dozen de artikelen verpakt worden. Vervolgens wordt de doos net boven de producten afgesneden, waardoor er geen opvulmateriaal gebruikt wordt en geen lucht getransporteerd wordt. Daarmee bereiken we een maximale laadcapaciteit en is er 10% meer laadruimte in onze bestelwagens. Ook de kartonverpakking bij onze klanten vermindert op die manier aanzienlijk. De dozen worden extra veilig afgesloten met een handige scheurstrip.


In 2012 besloten wij over te gaan tot een nieuwe duurzame investering: ons geautomatiseerd distributiesysteem voorziet nu ook in een duurzame verwerking van klein volumebestellingen door het inzetten van A5- en A4-enveloppen. In de eerste plaats is het de bedoeling om onze klanten bewust te maken van de relatief hoge CO2-impact van kleine bestellingen. Een mogelijke oplossing daarin is om kleine bestellingen te groeperen; voor dringende kleine bestellingen is er nu de recycleerbare enveloppe.


Lyreco voldoet volledig aan de regelgeving met betrekking tot de verantwoordelijkheidsverplichtingen van de producent (verpakkingsafval). Wij delen aan het milieuagentschap onze berekeningen mee voor wat betreft de herwinning van materialen.
Lyreco doet een beroep op professionele afvalconsulenten die garant staan voor de best practices op het gebied van afvalvermindering en hergebruik.


Met onze leveranciers - producenten gaan wij regelmatig in dialoog, om ook hen te stimuleren de primaire verpakking van de producten te verbeteren.

Milieuvriendelijke bestelwagens

ONZE MILIEU AANPAK
Gezien de omvang van onze organisatie, is het cruciaal dat onze transportvloot milieuvriendelijk is. Lyreco is de enige landelijke distributeur van kantoorbenodigdheden die gebruik maakt van een eigen transportvloot en daardoor als enige rechtstreeks invloed heeft op het wagenpark dat voor distributie wordt gebruikt. Op die manier heeft Lyreco ook qua transport een directe invloed op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 
Vorig jaar hebben we 13 bestelwagens met een Euro 5 motor in gebruik genomen. In augustus 2014 hebben we twee nieuwe bestelwagens met een Euro 6 motor aan onze vloot toegevoegd. Een Euro 6-motor stoot nog minder stikstofoxiden en fijn stof uit dan een Euro 5 motor. 
Lyreco heeft in de afgelopen tijd enorme stappen gemaakt op gebied van het reduceren van emissies voor bestelwagens en vrachtwagens. Wij doen dit ondermeer door elke 5 jaar het gehele wagenpark te vernieuwen maar ook door het strikt opvolgen van ons dieselverbruik en het verminderen van de gereden kilometers door routeoptimalisatie. Bovendien werken we ook met elektrische bestelwagens, meer bepaald in Utrecht en Brussel.
 
De voordelen van de elektrische bestelwagens zijn talrijk.
 • Zero emission;
 • Beperking van de CO2-uitstoot;
 • Geen geluidsoverlast;
 • Aangezien de elektrische bestelwagen geen versnellingen heeft, ondervindt de chauffeur minder stress en is er minder risico op vermoeidheid.

Naast de investering in een milieuvriendelijk wagenpark, investering we ook in opleidingen voor onze chauffeurs. Zo kregen al onze chauffeurs een EcoDriving cursus. Daarin kunnen zij oefenen op eco driving simulatoren in onze regionale distributiecentra. Het verbruik van de bestelwagens wordt ook continu gemonitord en bijgestuurd. Chauffeurs met een hoger verbruik worden gedurende een dag vergezeld door een Eco Driving instructeur die hen leert hoe ze hun verbruik kunnen verminderen.

Klimaatneutraal leveren

ONZE MILIEU AANPAK 


Sinds september 2014 worden al onze bestellingen klimaatneutraal geleverd.


Om dit te bereiken, besloten we samen te werken met CO2 Logic, een organisatie die gespecialiseerd is in de berekening, vermindering en compensatie van CO2-uitstoot.
Via CO2Logic investeren we in een klimaatproject in Oeganda.Hier bereidt 95% van de bevolking hun dagelijkse maaltijden in ovens die zeer kostbaar zijn voor het milieu. De ovens vereisen namelijk veel hout en houtskool waardoor ontbossing een zwaar probleem is geworden. Bovendien verspreiden de ovens zeer schadelijke lucht. De uitstoot is zo schadelijk dat er bij vrouwen en kinderen frequent ademhalingsproblemen zoals longontstekingen ontstaan.
Het project dat Lyreco ondersteunt, heeft als doel het redden van bomen, het reduceren van de ontbossing en het garanderen van een betere levenskwaliteit voor de lokale bevolking door het reduceren van schadelijke luchtpollutie in het huis. Om dit te bereiken wordt ervoor gezorgd dat de bevolking een betere toegang krijgt tot technologische verbeterde houtstoven. Ze doen dit door het opzetten van kleine ondernemingen met lokale fabrikanten, het ondersteunen van duurzame distributiekanalen en het subsidiëren van de aankoop door de lokale bevolking. Elke stoof zorgt voor een reductie van het gebruik van hout en houtskool van 40% in vergelijking met andere kookmethodes en kan 75 US dollar per jaar per gezin besparen. Elke houtstoof draagt op die manier bij tot een reductie van 1,4 ton CO2 per jaar. Dit komt overeen met een heen en terugvlucht Brussel naar Washington D.C. Bovendien wordt met deze houtstoven ook het probleem van de schadelijke luchtuitstoot aangepakt.


Wat betekent dit voor u als klant: via dit CO2 neutraal transportprogramma, garandeert Lyreco dat de klimaatimpact van iedere bestelling volledig gecompenseerd wordt en dus CO2 neutraal is, zonder extra kosten voor u als klant. Het biedt ons ook de gelegenheid om gezamenlijk bewust te worden van de klimaatimpact van een levering.
 

Geoptimaliseerde leveringsprogramma's

ONZE MILIEU AANPAK
Naast de investeringen in milieuvriendelijke bestelwagens en Eco driving cursussen om onze uitstoot te verminderen, is het ook belangrijk te bekijken waar we minder kilometers kunnen rijden om ook op die manier onze voetafdruk te verminderen.


Daarom is er ook een grote focus op de optimalisatie van onze routes. Een efficiënte route leidt tot minder kilometers, minder dieselverbruik en minder CO2 uitstoot. Met die doelstelling in het achterhoofd werden er in onze bestelwagens zogenaamde ‘black boxes’ geïnstalleerd. Hierdoor kunnen we de routes optimaliseren en de manier van rijden van de chauffeurs opvolgen.


Ophaalprogramma voor toners en cartridges

ONZE MILIEU AANPAK

 

Om onze klanten te helpen bij hun duurzaam beleid, biedt Lyreco hen een gratis ophaalservice aan voor toner- en inktjetcartridges. Zo hopen wij dat zoveel mogelijk lege cartridges teruggestuurd worden voor hergebruik.
 
De verzamelde toner- en inkjetcartridges worden op een milieuvriendelijke manier verwerkt. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is:

 • De gratis ophaaldoos toevoegen aan uw bestelling van kantoorbenodigdheden en de ophaaldoos op een centrale plaats opstellen. Hiervoor zijn referenties online beschikbaar, 2.008.578 voor toner- en 1.976.166 voor inkjetcartridges.
 • Uw collega’s vragen hun lege cartridges in de dozen te deponeren.
 • Wanneer de doos vol is een e-mail sturen met uw gegevens zoals naam, klantnummer, ophaaladres, telefoonnummer en het aantal dozen naar cartridges.be@lyreco.com.

Lyreco zorgt vervolgens voor de juiste afhandeling. Dit betekent dat de cartridges worden opgehaald door onze eigen chauffeurs en dat dit via ons SAP ERP-systeem wordt gekoppeld aan een levering.

Dit betekent dat er geen aparte rit hoeft te worden gemaakt en ook de impact op het milieu (CO2 uitstoot) minimaal is. Voor de eindgebruiker geeft dit ook duidelijkheid wanneer de lege cartridges worden opgehaald. De toner- en inkjetcartridges worden op een verantwoorde manier gerecycleerd of verwerkt.


De voordelen:
 • Gratis inzameldozen;
 • Alle lege cartridges worden retour genomen;
 • Bijdrage aan het milieu;
 • Geen afvalverwerkingkosten.

Klik hier voor meer informatie over de recyclage van de Lyreco toner cartridges (Engels).

Klik hier voor meer informatie over de recyclage van de Lyreco inktjet cartridges (Engels).

Afvalreductie

ONZE MILIEU AANPAK


Om onze impact op het milieu zo minimaal mogelijk te houden, hechten we veel waarde aan het reduceren van afval. Een belangrijk onderdeel van onze milieumanagement programma’s is daarom het afvalbeheerprogramma. De goede werking ervan wordt regelmatig gecontroleerd aangezien het deel uitmaakt van onze ISO 14001 certificering. Er worden ook jaarlijkse targets en doelstellingen bepaald voor dit programma.
 

Het afvalbeheerprogramma heeft oa als doel om zoveel mogelijk van ons afval te recycleren. Maar eerst en vooral proberen we natuurlijk om zo weinig mogelijk afval te produceren.
 

Enkele initiatieven die reeds genomen zijn om onze hoeveelheid afval te reduceren:
 
 
Sensibiliseringsacties betreffende printen en printsysteem met badge
We vragen onze medewerkers goed na te denken of iets echt geprint moet worden. Printen zij toch, dan is dit automatisch zwart/wit en dubbelzijdig geprint. Bovendien werken wij met een printsysteem met badge: een document wordt pas echt afgedrukt wanneer de badge van het personeelslid voor de printer wordt gehouden. Zo wordt vermeden dat mensen dingen afdrukken die daarna niet worden opgehaald.
 
Minder verpakkingen
Bij onze leveringen werken we nooit met extra verpakkingen. Wat kan worden afgeleverd in de verpakking van de producent wordt zo afgeleverd. Is een extra verpakking echt nodig, dan bestaat die uit 100% gerecycleerd materiaal en wordt die op maat afgesneden. Voor heel kleine bestellingen werken we met enveloppen. Om afvalstroom bij onze klanten te beperken, wordt in het distributiecentrum gewerkt met geavanceerde apparatuur, die aan het begin van de keten bepaalt in welk van de vier doosformaten de artikelen verpakt gaan worden. Vervolgens wordt de doos net boven de producten afgesneden waardoor er geen opvulmateriaal gebruikt wordt en er geen lucht getransporteerd wordt. Daarmee realiseren wij een maximale laadcapaciteit. De dozen worden extra veilig afgesloten met een handige scheurstrip.
 
Elektronisch facturatiesysteem
We roepen onze klanten op om gebruik te maken van onze PdF-invoicing. Zo kunnen we samen voor duurzaamheid gaan.
 
Elektronische bestellingen
Via onze webshop kunnen klanten elektronisch bestellen. Een makkelijke en duurzame manier van bestellen. Bovendien bieden we een reeks oplossingen die variëren van volledig geïntegreerde systemen tot specifieke elektronische en statische catalogi.
 
Mokken en glazen
Ook op onze kantoren proberen we ons steentje bij te dragen. Zo werd er bvb. geopteerd om te drinken uit mokken en glazen in plaats van wegwerpbare materialen.
 
Tablets
 
Om het aantal geprinte documenten verder te verminderen,  werden er tablets aangekocht voor onze Account Managers. Zo kunnen zij rapporten en presentaties via de tablet laten zien aan hun klanten.
 


Sorteren & Recycleren

ONZE MILIEU AANPAKDe Eco Future doelstelling die we tegen 2017 willen realiseren is om minstens 90% van ons intern afval te recycleren. In 2012 hadden we al 98,8% van het intern afval gerecycleerd. Daarnaast streven we er ook naar om onze externe afvalproductie zo veel mogelijk te reduceren.


Papier, karton en polytheen worden gebundeld en naar recyclingfabrieken gestuurd. Verpakkingspallets worden bij onze klanten afgehaald en gaan naar onze eigen vervoersafdeling waar ze voor hergebruik worden ingezet.

Om efficiënt hergebruik mogelijk te maken, geldt in het distributiecentrum een strikte afvalscheidingsprocedure. Dat is nodig om contaminatie te voorkomen voorafgaand aan de recycling. Bovendien zijn medewerkers als milieumonitoren aangesteld die dagelijks de afvalscheiding controleren.
Gebruikte en/of afgekeurde toners gaan naar een verwerker die ze geheel demonteert en goede onderdelen doorlevert voor hergebruik.
Lyreco voldoet volledig aan de regelgeving met betrekking tot de verantwoordelijkheidsverplichtingen van de producent (verpakkingsafval). Wij delen aan het milieuagentschap onze berekeningen mee voor wat betreft de herwinning van materialen.

Lyreco doet een beroep op professionele afvalconsulenten die garant staan voor de best practices op het gebied van afvalvermindering en hergebruik.
Met onze leveranciers en onze producenten gaan wij regelmatig in dialoog, om ook hen te stimuleren de primaire verpakking van de producten te verbeteren.
 
 
 
U kunt eveneens gratis gebruik maken van ons ophaalprogramma voor lege inktpatronen.
 

Energiebesparingen

ONZE MILIEU ACTIES

Het elektriciteitsverbruik wordt gedefinieerd als een van onze “Significante milieuaspecten”.
In overeenstemming met onze IS0 14001 certificering (Milieumanagement systeem), bepalen en herzien wij jaarlijks de doelstellingen, targets en programma’s om ons elektriciteitsverbruik te verminderen en te optimaliseren.
 


Zowel ons distributiecentrum (DC) als ons hoofdkantoor maakt gebruik van 100% groene stroom en van onder andere spaarlampen met bewegingsensors. Het DC wordt computergestuurd geregeld, opdat verwarming, verlichting en ventilatie efficiënt gebeuren.

In 2009 lieten wij een energie-audit uitvoeren om verbeterpunten te definiëren. Op basis daarvan werd in 2010 de volledige verlichting van ons distributiecentrum omgebouwd. De verlichting werd opgedeeld in 3 verschillende zones. Daarbij werden voor elke lichtzone 2 extra schakelaars gebouwd. Dat geeft ons de mogelijkheid om naargelang van de specifieke noden en de situatie tijdens de werkdag slechts een derde of twee derden van de verlichting te laten branden. Sinds de ombouw van ons systeem is gebleken dat het zo goed als nooit noodzakelijk was om de volledige verlichting te activeren. Deze actie ging gepaard met de nodige metingen, om ons ervan te vergewissen dat te allen tijde voldoende licht is op elke werkplek.

Op basis van regelmatige metingen is gebleken dat met de ombouw van het systeem ons elektriciteitsgebruik in 2010 en 2011 met gemiddeld 10% is verminderd.

En wij zetten onze acties voort: in juli 2014 werden er zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van ons distributiecentrum. Via een elektronische monitor kunnen wij onze besparing dankzij deze panelen constant opvolgen.
Verder zijn we bezig met studies over het gebruik van LED en dimbare verlichting in ons nationaal distributiecentrum en staan er verdere acties gepland om de verlichting in ons hoofdkantoor energiezuiniger te maken.

Onze gebouwen

ONZE MILIEU ACTIES


Onze duurzaamheidsstrategie beperkt zich niet tot onze leveringen, ons afval en onze producten. Ook op kantoor proberen we onze impact op het milieu te beperken.

Zo roepen we onze medewerkers op zo weinig mogelijk te printen. Wordt er toch geprint, dan is dat automatisch dubbelzijdig en zwart/wit. Dankzij ons technologische systeem worden documenten die naar de printer worden gestuurd maar niet worden opgehaald binnen de 24u, niet geprint.


Ook de leveranciers voor onze kantoorgebouwen worden geëvalueerd op hun milieumanagementsysteem. Als poetsfirma werd geopteerd voor een firma die met groene producten poetst. Als elektriciteitsleverancier werd geopteerd voor een firma die ons 100% groene stroom kan leveren.Recycleren en sorteren zijn ook belangrijk in onze kantooromgeving. Zo sorteert elke medewerker zijn eigen afval. Bovendien hebben we ook op kantoor inzamelingen van lege toners en cartridges, gebruikte GSM’s enzoverder.Om onze medewerkers te stimuleren met de fiets naar kantoor te komen, werd een veilige, ondergrondse fietsenstalling voorzien. Ook mensen die carpoolen krijgen een gereserveerde plaats in de ondergrondse parking. Voor kantoormedewerkers die zich moeten verplaatsen voor een meeting of een opleiding, is er een milieuvriendelijke poolwagen ter beschikking.

Berekenen en Monitoren

Onze milieuacties

Lyreco heeft zichzelf de doelstelling gegeven om tegen 2015 20% minder CO2 uit te stoten. Om dit te kunnen bereiken en om onze vooruitgang te kunnen meten is het natuurlijk cruciaal dat wij onze CO2-uitstoot te allen tijde kunnen meten en opvolgen.


Om dat te kunnen doen, werd de Carbon Footprint Calculator ontworpen. Deze tool is op maat gemaakt voor Lyreco en is gebaseerd op de internationale standaard ISO 14064.

Eerst wordt onze directe uitstoot gemeten. Dit is de uitstoot van de activiteiten die we zelf in de hand hebben. Het gaat hier om de uitstoot van onze distributie (onze bestelwagens), verbruiksartikelen en materialen, en vaste activa.

Daarnaast berekenen we ook de energie indirecte uitstoot. Het gaat hier om energiebronnen die worden aangekocht en gebruikt door Lyreco, zoals elektriciteit en gas.

Tenslotte bekijken we wat de andere indirecte uitstoot is. Dit zijn alle andere emissies van activiteiten die we niet zelf in de hand hebben. Het gaat hier o.a. om verplaatsingen van de medewerkers en rechtstreeks afval.

De cijfers van onze uitstoot worden maandelijks bijgehouden en worden jaarlijks in de Carbon Footprint Calculator ingevoerd. Zo kunnen we onze vooruitgang duidelijk volgen.
 

Doelstellingen & Resultaten

Onze milieuacties


Onze doelstelling was duidelijk en ambitieus: tegen 2015 wilden we 20% minder CO2-uitstoot bereiken ten opzichte van 2010. Eind 2015 overschreden we zelfs deze doelstelling met een mooi resultaat van -22,8%.

Hieronder kan u onze gedetailleerde resultaten vinden voor 2015, vergeleken met startjaar 2010:

 

2010 2015
Energiebronnen - t CO2 eq. 2100 1368
Transport leveringen - t CO2 eq 1400 929
Verplaatsingen medewerkers  - t CO2 eq 2047 1735
Verbruiksartikelen en materialen  - t CO2 eq 1307 1015
Rechtstreeks afval  - t CO2 eq 17 21
Vaste activa  - t CO2 eq 1694 1542
TOTAAL - t CO2 eq 8565 6609
Kg CO2 eq. per levering 7.70 5.282

Omvang = Lyreco Benelux
 

   
 

 

Onze voetafdruk verminderen

Onze milieuactiesOm onze CO2-uitstoot te verminderen, werken we continu aan nieuwe initiatieven en projecten die ons helpen deze doelstelling te bereiken.


Een recent initiatief zijn onze klimaatneutrale leveringen. Elke levering die wij vanaf september 2014 uitvoeren is volledig klimaatneutraal.
Wat betekent dit voor u als klant:  via dit CO2 neutraal transportprogramma, garandeert Lyreco dat de klimaatimpact van iedere bestelling volledig gecompenseerd wordt en dus CO2 neutraal is, zonder extra kosten voor u als klant. Het biedt ons ook de gelegenheid om gezamenlijk bewust te worden van de klimaatimpact van een levering.  Om onze klimaatneutrale leveringen te realiseren, werken we samen met CO2Logic, een firma die gespecialiseerd is in de berekening, vermindering en compensatie van CO2-uitstoot. 
 

Eerder dit jaar lanceerden we ook het EcoDriving project voor onze Sales-vloot. Dit project is een trainingtraject over 1 jaar waarbij chauffeurs zowel veilliger als economischer leren rijden. Momenteel doet een testgroep van 20 salesmedewerkers en Senior Managers mee met dit project.  Na evaluatie wordt er beslist of dit project wordt uitgebreid naar de rest van het bedrijf.

Naast de uitstoot van onze wagenpark werd ook het energieverbruik van onze gebouwen onder de loep genomen. In het verleden lanceerden we al energiebesparingsprogramma’s en opteerden we al voor groene stroom, maar we wilden nog een stap verder gaan. Daarom werden er in juli 2014 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van ons distributiecentrum te Vottem. Via een elektronische monitor weten we precies hoeveel energie de zonnepanelen produceren en hoeveel elektriciteit en CO2-uitstoot hiermee gereduceerd wordt.

In elke tak van ons bedrijf bekijken we waar we initiatieven kunnen nemen om minder CO2 te gaan uitstoten. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste acties en programma’s per categorie:


ENERGIEBRONNEN

 • Zonnepanelen in Vottem
 • Evolutie van technologieën (bv. LED-verlichting)
 • Energiebesparingsprogramma’s
 • Groene stroom
 • Groene IT (bv. Toestellen met lager energieverbruik)


TRANSPORT LEVERINGEN

 • CO2 neutrale leveringen
 • Beleid voor een milieuvriendelijk wagenpark
 • Evolutie van technologieën (bv. EURO 6)
 • Milieuvriendelijk wagenpark (e.g.  Elektrisch, Hybride)
 • Toename van bestelwaarde (bv. Bewustmakingsacties op de webshop)
 • Ecologisch rijden
 • Rechtstreekse levering van papier aan de RDC’s (Regionale Distributiecentra)


VERPLAATSINGEN MEDEWERKERS

 • Mobiliteitsplan op groepsniveau
 • Ontwikkeling van videoconferenties
 • Ecologisch rijden
 • Beleid voor een milieuvriendelijk wagenpark
 • Evolutie van technologieën (bv. EURO 6)


VERBRUIKSARTIKELEN EN MATERIALEN

 • Green Printing
 • Hergebruik van kartonnen dozen
 • Beperkte verpakking
 • Toename van elektronische bestellingen (bv. e-mail, webshop)
 • E-tariffs, e-reports, Sales Force Mobility Tool


RECHTSTREEKS AFVAL

 • Hergebruik van kartonnen dozen
 • Minder inpakmateriaal (stretch plastic folie) van leveranciers
 • Strategie voor paletten


VASTE ACTIVA

 • Green IT (bv. Ontwikkeling van de MFP - Multifunctionele printers)
 • Distributiecentrum (dit is een nieuw gebouw sinds 2008 met natuurlijke lichtinval zodat er minder energie wordt verbruikt)

 

 

 

Solar Panels

SOLAR PANELS INSTALLATIONS

SOLAR PANELS INSTALLATIONS

Lyreco hosts one of the largest installation in the UK


After Benelux in 2014, the UK was in 2015 the second country to implement rooftop solar array at
the Distribution Centre.
The installation is fully operational since the beginning of 2016 and is one of the largest in the UK.
In 2016, Benelux will extend its former installation – doubling the infrastructure.
At the same time, all other European countries carried out in 2015 a local analysis for a similar set up at
their own Distribution Centres. Considering all the aspects, the study was at that time not successful
for Germany, Iberia, Scandinavia, Switzerland, Poland and CASH, while the analysis goes on for France
and Italy.
The table below gives some figures about the 2 operational projects.
Solar Panel operational projects table

(*) MWh / y: Number of megawatt hours delivered by a generating station over the course of a year (a good comparative measure for solar systems, because seasonal output can vary substantially, but year-to-year variations are relatively small)

Solar Power System

Solar Panels Lyreco UKSolar power is the conversion of the energy from the sun to usable electricity. The most common source of solar power utilizes photovoltaic cells to convert sunlight into electricity.

ADVANTAGES OF SOLAR ENERGY

1. No Pollution: Solar energy is a non-polluting, clean, reliable and renewable source of electricity.
2. Long lasting solar cells: Solar cells make no noise at all and there are no moving parts in a solar cell which makes them long lasting and requiring very little maintenance.
3. Renewable Source: Solar energy is a renewable source of energy and will continue to produce electricity for as long as the sun exists.
4. Easy Installation: Solar panels are easy to install and do not require any wires, cords or power sources. Unlike wind and geothermal power stations which require them to be tied with drilling machines, solar panels do not require them and can be installed on the rooftops
www.lyreco.be LYRECO - OFFICE & WORK SOLUTIONS -
Over lyreco | Aanpak | Feiten en cijfers | Eco future strategie | Verbintenissen
Stakeholders | Focuspunten | Certificaten | Duurzame klant award | Faq
Gebruiksvoorwaarden | Site map