Lyreco
 
CONTACT

Nieuws

Lyreco Benelux reikt jaarlijkse SPIP-award uit

 De SPIP-award (Supplier Performance Improvement Program) lauwert de inspanningen van onze leveranciers op het vlak van Logistiek (volledigheid van de orders, leveringsgraad, leveringskwaliteit,…) en Marketing (aantal groene producten, promotionele activiteiten, support,…) in het afgelopen jaar. Een goede en performante samenwerking met leveranciers maakt een cruciaal deel uit van Lyreco’s activiteiten waarbij we trachten onze klanten een zo passend en kwalitatief mogelijk aanbod te bieden inzake kantoorbenodigdheden en werkplekoplossingen.

Er werd een score toebedeeld van 1 (zeer goed) tot 5 (zwak). De leverancier die het best scoorde in één van de 5 categorieën ging met de award naar huis.

·         Best Industrial:  Tesa
·         Best Life@work:  Legamaster
·         Best Tech & Print:  Bakker Elkhuizen
·         Best Office:  Fellowes
·         Best Logistics:  I.D.C.

Afgevaardigden van de winnende leveranciers werden op 6 juli j.l. uitgenodigd voor een diner in Het Pomphuis in Antwerpen. Daar werden ze in de bloemetjes gezet door de Lyreco directie Paul Vieijra (Managing Director), Sam Bosmans (Marketing Director), Paul Verleye (Logistics Director) alsook de Lyreco Product Managers.

“Een goede verstandhouding met leveranciers vormt een cruciale schakel in de kwalitatieve service die Lyreco  garandeert. Leveranciers die een extra inspanning leveren om deze premisse waar te maken worden met dit soort initiatieven extra in de verf gezet.” aldus Paul Vieijra. 


Lyreco Benelux publiceert een nieuw duurzaamheidsverslag.

Al lang voordat het een algemeen modewoord werd, zit duurzaamheid bij Lyreco, als Europese koploper wat kantoor- en werkplekoplossingen betreft,  verweven in het DNA. Het van oorsprong Franse familiebedrijf houdt met het Duurzaamheidsverslag 2017 zijn duurzaamheidsstrategie ‘Eco Future’ en de  acties die daaruit voortvloeien, tegen het licht. Omdat Lyreco Benelux deel uitmaakt van een internationale groep ligt de plaatselijke strategie hiermee volledig in lijn.

Duurzaamheid en zakendoen zijn perfect verenigbaar.

‘Groen is doen’ is  een catchy oneliner, maar wel één die staat als een huis. Er is  over maatschappelijk verantwoord ondernemerschap al heel wat inkt gevloeid, maar het zijn hoofdzakelijk de concrete acties die op het einde van de rit het verschil maken voor mens en planeet. Dit neemt niet weg dat het als organisatie belangrijk is om op gepaste tijdstippen helder te communiceren over het afgelegde traject en de  doelstellingen die daarbij horen. Dit verslag werpt een licht  op de duurzame prestaties in 2016, maar kijkt ook vooruit naar de toekomst. De maatschappelijk verantwoorde koers die Lyreco vaart toont aan dat zakendoen en aandacht schenken aan het milieu  volledig verzoenbaar zijn. 100% klimaatneutraal transport, 10.000 m2 aan zonnepanelen, een bijhorende jaarlijkse besparing van 158 ton CO2, bijna 100% van het afval dat wordt gerecycleerd en één vierde minder uitstoot in vergelijking met  2010 komen er niet vanzelf en zijn maar een greep uit de vele ecologische realisaties.

Zelfs het Duurzaamheidsverslag is duurzaam.

Het sobere en stijlvolle ontwerp van het Lyreco Duurzaamheidsverslag 2017 ligt in lijn met de strategie. Duurzame inspanningen dienen helder en transparant gecommuniceerd te worden. Rookgordijnen helpen  niemand vooruit. Zo werd bij elke stap de ecologische voetafdruk maximaal gereduceerd:  van creatie tot het drukproces en de levering.

 “Net zoals de nerven van een blad vertakken onze duurzame inspanningen zich in het geraamte van heel onze  organisatie. Een effectief duurzaam beleid dient daarom  gedragen te worden door elke schakel .”  Paul Vieijra – Managing Director Lyreco Benelux


Lyreco vermindert CO2-uitstoot met 22,8% op vijf jaar tijd

 Lyreco, Europees marktleider in business-to-business oplossingen op het vlak van duurzame kantoorproducten en werkplekbenodigdheden, is erin geslaagd haar CO2-uitstoot met 22,8% te verminderen. Daarmee overschrijdt ze haar doelstelling om 20% te dalen tegen eind 2015.

Talrijke initiatieven in het hele bedrijf

In 2012 lanceerde Lyreco haar duurzaamheidsstrategie Eco Future. Deze strategie op middellange termijn is gebaseerd op drie principes: economisch succes, milieubescherming en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Naast principes en verbintenissen formuleert de Eco Future-strategie ook concrete doelstellingen. Eén van die doelstellingen was het verminderen van de CO2-uitstoot met 20% op vijf jaar tijd. Een ambitieuze doelstelling die Lyreco alleen maar kon bereiken door in het hele bedrijf tal van initiatieven te nemen.

Energie

In het Benelux-hoofdkantoor en het distributiecentrum werd 100% groene energie aangekocht. Daarnaast werden er 1000 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het distributiecentrum. De energieproductie van deze installatie kan continu digitaal worden opgevolgd. In de loop van 2016 zullen er nog zonnepanelen worden bijgeplaatst. Ook de verlichting wordt aangepakt: in het volledige distributiecentrum worden de lampen vervangen door LED-verlichting. Deze vervanging gebeurt in drie fasen waarvan een eerste fase volledig is afgerond. Fasen 2 en 3 worden worden in de loop van 2016 afgerond.

Transport

De transportafdeling vernieuwde het wagenpark en investeerde in bestelwagens die voldoen aan de Euro V en Euro VI-norm. Daarnaast werden er ook twee elektrische bestelwagens aangekocht. Verder kregen alle chauffeurs een eco-driving cursus en wordt het dieselverbruik van de wagens voortdurend opgevolgd. In elke bestelwagen werd een black box geïnstalleerd. Via regelmatige analyse van de gegevens die via die black boxes worden verkregen, werden de transportroutes geoptimaliseerd. Zo kon het aantal kilometers drastisch beperkt worden zonder in te boeten op de dienstverlening aan de klanten.

Bedrijfswagens

Lyreco zet ook in op zuinigere bedrijfswagens. Daarom gelden strenge criteria voor wat betreft hun maximale CO2-uitstoot. Ook de regelmatige controle van de bandenspanning is in dat verband een van de vele sensibiliseringsacties.

Toekomst

 

Lyreco wil ook in de toekomst blijven inzetten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Paul Vieijra, Managing Director van Lyreco Benelux: “Duurzaamheid zit verweven in ons DNA. Wij zullen altijd rekening houden met duurzaamheid. Op alle niveaus, in alle beslissingen.”


Lyreco lanceert Global Sustainability Report 2015-2016Lyreco Groupe heeft zijn duurzaamheidsverslag 2014-2015 gelanceerd. U kan het rapport hier inkijken:

http://lyreco.zone-secure.net/Lyreco-CSR-Report-2016/
CO2-uitstoot met 22,8% gedaald op 5 jaar tijd


Dankzij 5 jaar initiatieven en acties om onze voetafdruk te verkleinen, is de CO2-uitstoot van Lyreco Benelux met maar liefst 22,8% is gedaald. Daarmee overschrijden we zelfs de vooropgezette doelstelling van 20%.
 
Om dit prachtige resultaat te bereiken, werden er de afgelopen jaren heel wat initiatieven genomen. We lijsten er graag enkele op:
 
 
Groene energie
In ons hoofdkantoor in Berchem en ons distributiecentrum te Vottem hebben we 100% groene energie.
 
 
Zonnepanelen
Daarbovenop werden er op het dak van ons distributiecentrum in 2015 maar liefst 5.000m² zonnepanelen geïnstalleerd. Deze installatie wordt in de loop van 2016 nog uitgebreid.
 
 
Transport
Er werd geïnvesteerd in bestelwagens die voldoen aan de Euro V en Euro VI-norm. Daarnaast werden er ook 2 elektrische bestelwagens aangekocht die actief zijn in het centrum van Brussel en in Utrecht.  De inspanningen van Transport gingen echter verder dan de investering in het wagenpark: het dieselverbruik van de bestelwagens wordt continu opgevolgd en de routes werden geoptimaliseerd. Tenslotte kregen ook alle chauffeurs een eco-driving cursus.
  
 
LED-verlichting
In ons distributiecentrum wordt de verlichting vervangen door LED-verlichting. De eerste fase is ondertussen afgerond. Fasen 2 en 3 staan gepland in het verdere verloop van 2016. Ook in het hoofdkantoor werden een aantal lichten vervangen door LED-lichten.
Fleet
Ook bij het opstellen van de wagenlijst voor de bedrijfswagens wordt er rekening gehouden met de CO2-uitstoot waardoor we ook met onze bedrijfswagens een mooie daling qua CO2-uitstoot hebben gerealiseerd (maar liefst 15%).


Wij blijven de komende jaren verder werken aan het beperken van onze impact op het milieu.
 
 


www.lyreco.be LYRECO - OFFICE & WORK SOLUTIONS -
Over lyreco | Aanpak | Feiten en cijfers | Eco future strategie | Verbintenissen
Stakeholders | Focuspunten | Certificaten | Duurzame klant award | Faq
Gebruiksvoorwaarden | Site map