Lyreco
 
CONTACT

Onze 10 verbintenissen

MILIEUBESCHERMING  

1. Milieuvriendelijke producten en diensten ontwikkelen.
2. De uitstoot van broeikasgassen verminderen.
3. Afval voorkomen en beheren.

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

4. Een veilige en gezonde werkomgeving verzekeren.
5. Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van elk individu.
6. Nadruk leggen op het ontwikkelen van de beste talenten.
7. De scholing van kinderen in ontwikkelingslanden bevorderen.

ECONOMISCH SUCCES

8. Klantrelaties opbouwen op basis van duurzaamheid.
9. Programma’s invoeren om leveranciers te evalueren op duurzaamheid.
10. Duurzame innovaties ontwikkelen in producten & diensten.

 
www.lyreco.be LYRECO - OFFICE & WORK SOLUTIONS -
Over lyreco | Aanpak | Feiten en cijfers | Eco future strategie | Verbintenissen
Stakeholders | Focuspunten | Certificaten | Duurzame klant award | Faq
Gebruiksvoorwaarden | Site map